Ένα άλλο πρόγραμμα χρειάζεται και μια άλλη διαδικασία συγκρότησης, Αυγή, 12/10/2008

27 12 2008

Η προγραμματική διαδικασία για τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποτελέσει εκείνη την αναγκαία εκκίνηση σε ιδεολογικό, πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο που θα είναι ικανή να φτιάξει τους αρμούς πάνω στους οποίους, αναγνωρίζοντας όλοι τον εαυτό μας, θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια με στόχο να αγναντέψουμε μαζί και με πολύ άλλο κόσμο ένα επί της ουσίας νέο χειραφετησιακό πρόταγμα για την κοινωνία.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να συγκροτήσει ένα συνεκτικό ιδεολογικό πλαίσιο και ένα σαφές πολιτικό σχέδιο που, με βάση την κοινή μας πορεία αλλά και τις ιδιαιτερότητες του καθενός, θα ανιχνεύσει τους νέους δρόμους αντίστασης και ανυπακοής τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τις πρακτικές και τελικά θα εκπονήσει μια νέα ηγεμονική πρόταση προς το σύνολο της κοινωνίας, φυσικά μεροληπτική υπέρ των εκμεταλλευόμενων, καταπιεζόμενων και υποτελών τάξεων.

Είναι σαφές πως μια τέτοια διαδικασία έρχεται να καλύψει πολλές και διαφορετικές ανάγκες που όμως ευτυχώς έχουμε όλοι, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, συνειδητοποιήσει και σίγουρα έχει και πολλές διαφορετικές στοχεύσεις. Βασικό χαρακτηριστικό της όλης προσπάθειας πρέπει να είναι από τη μία η δημιουργική σύνθεση των διαφορετικών εμπειριών με τα νέα δεδομένα που κυριαρχούν στις σύγχρονες κοινωνίες και από την άλλη το άνοιγμα της όλης διαδικασίας σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο που στέκεται σήμερα κριτικός απέναντι στο σημερινό κυνικό, πολεμοχαρές, κοινωνικά άδικο και αυταρχικό νεοφιλελεύθερο μοντέλο του καπιταλισμού.

Να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους μας

Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα από όλα να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους μας σε όλη την Ελλάδα και ταυτόχρονα να τους εμπνεύσουμε να συμμετέχουν σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία που πρέπει να συνδυάζει ιδεολογικά, πολιτικά αλλά και κινηματικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια και ούτε θα ήταν χρήσιμο η διαδικασία αυτή να πάρει ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, μιας και εύκολα μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια ελιτίστικη διαδικασία αποκομμένη από τα προβλήματα και τους αγώνες του σήμερα.

Αν δεν εμπιστευτούμε τους τοπικούς και κλαδικούς ΣΥΡΙΖΑ και τις θεματικές επιτροπές μας και αν δεν πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να έχει η όλη διαδικασία εξωστρεφή, αγωνιστικά και κινηματικά χαρακτηριστικά, ορατά στο σύνολο της κοινωνίας με τη μορφή ενός μεγάλου καλέσματος, τότε στην καλύτερη περίπτωση θα καταφέρουμε απλά μια καλύτερη και βαθύτερη συμφωνία σε κεντρικό επίπεδο μεταξύ των συνιστωσών. Πράγμα χρήσιμο μεν, που πολύ απέχει όμως δε από τις ανάγκες του σήμερα.

Με βάση την παραπάνω λογική πρέπει να προτείνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ μια καινοφανή διαδικασία που ταυτόχρονα πρέπει να απλωθεί στο κέντρο και την περιφέρεια, με αναφορά στο γενικό πολιτικό αλλά και στο τοπικό – δημοτικό – νομαρχιακό -περιφερειακό επίπεδο, που δεν θα εξαγγέλλουμε αλλά θα προτείνουμε και θα ακούμε, που θα συνδέουμε την αντίσταση με την πρόταση, όχι ξαναζεσταίνοντας τα έτοιμα αλλά με γνώση των συνταγών του χθες να φτιάξουμε ένα νέο τσελεμεντέ εμπνεόμενοι από τη γεύση του αύριο.

Για να γίνει αυτό πρέπει να διοργανώσουμε ανοιχτές συνελεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα με θέμα τη συγκρότηση της εναλλακτικής μας πρότασης και εκδηλώσεις για κεντρικά προβλήματα της κάθε περιοχής ή και συνολικά της κοινωνίας αξιοποιώντας όλο τον πλούτο των θεμάτων στα οποία η δικιά μας αριστερά έχει παρέμβει. Με αυτό τον τρόπο θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις ενεργά στο εσωτερικό αυτής της διαδικασίας βελτιώνοντας την πανελλαδική οργανωτική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα θα καλέσουμε και όλο τον κόσμο με τον οποίο βρεθήκαμε μαζί τα προηγούμενα χρόνια σε μικρούς και μεγάλους αγώνες να συμμετέχει ισότιμα σε αυτή την διαδικασία. Για την υλοποίηση των παραπάνω θα ήταν χρήσιμες κάποιες κεντρικές καμπάνιες του ΣΥΡΙΖΑ για ζητήματα όπως η ακρίβεια, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι νέες εργασιακές σχέσεις καθώς και το περιβάλλον που θα βοηθούσαν με εκδηλώσεις, αφίσες, φυλλάδια κλπ. να εμφανίζουμε και σταθερά στοιχεία εξωστρέφειας.

Με κεντρικούς στόχους

Παράλληλα, για να αποκτήσει η όλη διαδικασία της προγραμματικής συζήτησης την αναγκαία ορατότητα πρέπει να επιλέξουμε κάποιους κεντρικούς σταθμούς – μεγάλα γεγονότα όπου θα ρίξουμε το βάρος μας. Με βάση τις προτεραιότητες στις οποίες θα καταλήξει η επιτροπή προγράμματος πρέπει να επιλέξουμε κάποιες περιφερειακές πόλεις που θα συμβολοποιούν συγκεκριμένα προβλήματα, π.χ. Λάρισα – Αγροτικά, νερό, περιβάλλον, Χανιά – Βάσεις, εξοπλισμοί, επεμβάσεις κλπ. που θα πραγματοποιήσουμε πραγματικά μεγάλα γεγονότα με χαρακτηριστικά αντίστοιχα με αυτά που είχε το Ναύπλιο, η Κέρκυρα κ.λπ. κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε. το 2003 και τα όσα προετοίμασε τότε το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ. Αυτό σημαίνει ότι για τους συγκεκριμένους σταθμούς και τα συγκεκριμένα θέματα κάνουμε πανελλαδική κινητοποίηση σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν σύντομα και μετά από 2 μέρες συζήτησης με συμμετοχή επιστημόνων, κινημάτων κ.λπ. καταλήγουμε σε μια μεγάλη διαδήλωση που έχει προετοιμαστεί καλά από τις δυνάμεις μας σε επίπεδο περιφέρειας. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί αφού το σχέδιο του προγράμματος περάσει και εμπλουτιστεί από όλες τις τοπικές, κλαδικές και θεματικές συνελεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ με ένα μεγάλο τριήμερο στην Αθήνα που θα καταλήξει σε μια μεγάλη συγκέντρωση-συναυλία.

Με τη λογική αυτή θα μπορέσουμε με ένα δημοκρατικό τρόπο να δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, να ισορροπήσουμε μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, να καταφέρουμε να κάνουμε ουσιαστική συζήτηση και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να εκπέμψουμε με διακριτό τρόπο το μήνυμά μας σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Σήμερα που μεγάλα τμήματα της κοινωνίας αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στο νεοφιλελεύθερο δικομματικό μονόδρομο εμείς πρέπει να χαράξουμε μια νέα πορεία προς το λαό. Μια πορεία που θα βρεθεί σε κάθε μικρή και μεγάλη πόλη της περιφέρειας, θα απευθυνθεί σε όλους όσοι περιμένουν μια νέα πρόταση πέρα και έξω από τις δυνάμεις του χθες που είναι συνυπεύθυνες για τη σημερινή κατάσταση. Το σύνολο της διαδικασίας δεν πρέπει μόνο να εκπονήσει αυτή την πρόταση αλλά πρέπει στο εσωτερικό της να περιλαμβάνει στοιχεία αυτής της πρότασης αμφισβητώντας επί της ουσίας τον ιεραρχικό, εξουσιαστικό και αντιδημοκρατικό τελικά τρόπο οργάνωσης της σημερινής κοινωνίας.

* Ο Τάσος Κορωνάκης είναι μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ

Και εδώ παραθέτω τον τίτλο που εγώ είχα επιλέξει για το άρθρο

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: